Oturum Aç
MENU
EN

Çevre ve Enerji Politikası

​​​Şişecam, çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Bu kapsamdaki amaç ve taahhütleri içeren Çevre ve Enerji Politikası Şişecam’ın uluslararası tüm operasyonlarında uygulanmaktadır.

Sürdürülen çalışmalar aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmaktadır:

  • Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim tekniklerinin kullanılması
  • Etkin enerji ve kaynak yönetimi
  • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi
  • Yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi
  • Atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırılması